Despre AVAL – Valoare adăugată învățării pentru învățători/educatori și coordonatori pedagogici 

Numereoasele și constantele schimbări cu care suntem nevoiți să ne confruntăm în lumea contemporană produc o stare generală de incertitudine, care afectează toate sectoarele și mediile precum familia, școala, munca. Una dintre căile posibile și promițătoare prin care putem încerca să facem față efectelor contraproductive este de a investi în educație printr-o abordare interculturală, capabilă să integreze principiul respectării diferențelor cu principiile echității și responsabilității sociale.

Există anumite lucruri care trebuie “învățate” încă de la o vârstă fragedă, deoarece ne ajută să devenim oameni împliniți, precum: respectful de sine, respectul față de alții și acționarea cu grijă.

Scopul programului AVAL este de a oferi educatorilor care predau la preșcolari și la elevi, instrumente și instrucțiuni care să îi ajute să-i învețe pe copii cum să dezvolte un angajament profund față de valori într-un mod adecvat pentru grupul lor de vârstă (0-3, 3-6, 7-11). Scopul nostru este de a crea obiceiuri la copii, care să determine orice fel de performanță în viitor, un transfer de valori care să rămână pe termen lung, care se extinde pe tot parcursul vieții.

Prin proiectul “AVAL: Valoare adăugată învățării pentru învățători/educatori și coordonatori pedagogici ” intenționăm să contribuim mai mult prin educarea acestei uriașe resurse a umanității în care toată lumea se potrivește și unde ne putem bucura de avantajele unei societăți mai educate și mai dezvoltate.