AVAL- Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators

Nenehne spremembe, s katerimi se spopadamo v sodobnem svetu, povzročajo negotovost in nestabilnost na različnih področjih življenja (družina, šola, delo). Eden izmed pristopov, s katerimi se lahko uspešno spoprimemo z omenjeno negotovostjo in učinki le-te, je medkulturno izobraževanje. To vključuje načelo spoštovanja različnost, načelo enakosti in načelo družbene odgovornosti.

Določenih stvari se moramo naučiti že zelo zgodaj, ker nam le-te pomagajo pri razvoju v zrele osebe. To so spoštovanje do sebe, spoštovanje do drugih in skrbno (skrbeče) delovanje.

Cilj projekta AVAL je razviti prosto dostopna izobraževalna gradiva in metode ter tako okrepiti strokovni razvoj tistih, ki delujejo v predšolskem in šolskem izobraževalnem sektorju. Cilj je pri učencih povečati ozaveščenost o pomembnosti moralnih dolžnosti in o pomembnosti družbenih vrednot na način, ki ustreza njihovi starostni skupini (0-3, 3-6 in 7-11 let). Naš namen je, da se učenci preko učenja in s pomočjo razvitih gradiv priučijo navad, s katerimi bodo uspešno umeščali vrednote kot vodila v svoje življenje na trajen način.

S projektom ”AVAL – Etika in vrednote za vzgojitelje v vrtcu in druge pedagoške delavce” želimo tako dodati nekaj več ter storiti korak naprej k ustvarjanju zavedanja o skupni človeškosti, v okviru katere lahko vsi pridobimo in uživamo v prednosti izobražene ter razvite družbe.