Σχετικά με το έργο – Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators

Οι πολλές και ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, διαπερνούν σημαντικές πλευρές της κοινωνικής ζωής, όπως η οικογένεια, το σχολείο κι η εργασία, ενώ δημιουργούν όλο και πιο έντονα συναισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Το καλύτερο που θα μπορούσε ίσως να γίνει ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών, είναι η επένδυση σε ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο που θα συγκροτείται στις αρχές του σεβασμού για τη διαφορετικότητα, της ισότητας και της ευθύνης του ατόμου απέναντι στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου υπάρχουν πράγματι στάσεις και προδιαθέσεις που μπορούν και πρέπει να «μαθαίνονται» από τη μικρή ηλικία με στόχο τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας: o σεβασμός του εαυτού, ο σεβασμός των άλλων, και η υπεύθυνη συμπεριφορά και δράση.

Ο στόχος του έργου AVAL είναι να προσφέρει στους παιδαγωγούς κι εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργαλεία και πρακτικές που θα τους βοηθήσουν στο έργο τους να οικοδομήσουν σταθερές ηθικές βάσεις και να ενσταλλάξουν αξίες σε παιδιά των ηλικιακών ομάδων 0-3, 3-6 και 7-11 αντίστοιχα. Ο ευρύτερος στόχος είναι λοιπόν για τα παιδιά-μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες έξεις και το αξιακό πλαίσιο που θα καθοδηγούν τη ζωή τους στο μέλλον.

Το έργο “AVAL: Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators” στοχεύει έτσι στην ανάπτυξη ενός ανοικτού και δεκτικού εκπαιδευτικού μοντέλου που ανταποκρίνεται στην ανάγκη να γίνουν οι μελλοντικές γενιές δημιουργοί και κοινωνοί μιας περισσότερο ανοιχτής, μορφωμένης και αναπτυγμένης κοινωνίας.

Ημερομηνία έναρξης του έργου: 1 Σεπτεμβρίου 2017. Ημερομηνία λήξης: 31 Αυγούστου 2019